* Met een verwijsbrief van uw huisarts kan deze behandeling mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding via uw ziektekostenverzekering.